Selamat datang ke WARUNG HLPJ.
tujuan sy mengarang warung ini adalah bg berkongsi keilmuan,barangan koleksi peribadi dan juga pandangan ttg alam mistik..tp jgn tanya banyak2 lak..kang sy pun pening..hihihihi..biasa la sy nih muda gi..blajar pun tak habis..sekadar kongsi blh la..
syarat blog ini:
kpd yg mampu harap jgn jadikan blog ini sebagai tmpt cuba2 ilmu dan cuba mengambil atau menyalin apa sahaja dlm blog ini tanpa kebenaran penulis.penulis tidak bertanggungjawap diatas sebarang" KEJADIAN"
tidak dibenarkan mengeluarkan perkataan yg kesat dan berbau perkauman..
bersopan dan tidak mengganggu ketenteraman penulis dan pengunjung blog.
berkongsi ilmu bersama
mencari solusi masalah dan blh berkongsi foto atau keilmuan.
tidak bertanya soalan berulang2..penat nak jwp oo..
kalo ade yg berminat dgn barangan koleksi silakan ditanya mana tau kena pd mahar dan mmg rezekinya maka berpindahlah tuannya :)
SILA TINGGALKAN KOMEN DAN SEBARANG PERSOALAN DIBAWAH POST TQ
syarat2 akan diperketatkan mengikut waktu.

KEPADA YANG BERMINAT DGN BARANGAN DIDALAM BLOG INI BLH MENGHUBUNGI SY DI TALIAN 0134778898 ATAU MELALUI WEB MISTIKSHOP


Wednesday, November 23, 2016

Hakikat Bismillah

HAQIIQOTU AL-BISMILLAH TA'RIF 'ALA USHULIL MA'RIFAT WA AL TAUHID BILLAH

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillaahi wahdahu laa syariikalahu washshalaatu was salaamu ‘alaa rasuulillaaahi wa ‘alaa aalihi wa shahbihii wa man wa laahu laahawla wa laa quwwata illaa billaahi. Asyhadu al laa ilaaha illallahu allaahu wahdahu laa syariikalahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluhu ammaa ba’du. "Faqaalasysyakhus siraajul ‘aarifu qad allaftu kitaaban almusamma bi ushuulil ma’rifati wat tawhiidi wa ja’altuhaa abwaaban albaabul awwali fii bayaani tafsiimil bismillaahi ay ‘ilmal bismillaahi wasirra ahruu fihaa liannahaa ibtidaau kulliamrin waghayatuhaa wa ibtidaau kulli kitaabin minal qur aanil kariimi ilaghayrihaa."

Artinya :

"Didalam kitab Ushulul Ma’rifat ini disebut juga sebagai kitab Ushulut Tauhid. Dan kitab ini terdiri dari beberapa bab/pasal (pembagian). Dan disalah satu babnya menerangkan tentang Lafadz Bismillah,yaitu menerangkan tentang makna isi dari Bismillah dan menerangkan makna tiap-tiap huruf dari lafadz Bismillah. Karena sesungguhnya kalimat Bismillah merupakan awal dari memulainya semua perkara dan menjadi semua kunci perkara.Dan juga menjadi awal dari semua kitab, yaitu kitab Al-Qur'an dan kitab yang lainnya."

Jadi kalau kalian mau mengetahui sejatinya Allah SWT, maka harus mengetahui makna/isi kandungan dari lafaz Bismillah.

- Kalau kalian ingin mengetahui seisi alam, maka harus mengetahui isinya Bismillah.
- Kalau kalian ingin mengetahui isinya hakekat ilmu, maka harus mengetahui isinya Bismillah.
- Kalau kalian ingin mengetahui isi bunganya ilmu, maka harus mengetahui isinya Bismillah.
- Kalau kalian ingin mengetahui buahnya ilmu, maka harus mengetahui isinya Bismillah.
- Kalau kalian ingin mengetahui pedomannya ilmu, maka harus mengetahui isinya Bismillah.
- Kalau kalian ingin mengetahui tentang banyaknya ilmu, maka harus mengetahui isinya Bismillah
- Kalau kalian ingin mengetahui ilmunya sholat,maka harus mengetahui isinya Bismillah

Segala permasalahan secara lahir maupun batin semuanya sudah terkumpul didalam kalimat Bismillah.  Sebagai permulaan baik pria maupun wanita hendaknya wajib memahami kandungan isi lafadz Bismillah. Kalau kalian sampai tidak mengetahui makna Bismillah, kelak blh menjadi kafir.

Sesungguhnya mata dan hati manusia dipenuhi angan-angan. Oleh karena itu banyak manusia yang belum mencapai tahapan ma’rifat billah secara sempurna, walaupun mereka terlihat taat, alim dan rajin beribadah serta mempunyai seribu guru dan seribu kitab atau sudah mempunyai banyak murid dan juga boleh berjalan diatas air tanpa perahu,boleh menembus dan mengelilingi bumi boleh terbang diatas awan dan tidak terbakar oleh panasnya api, boleh menghilang dari penglihatan orang lain,dan ibadahnya lebih khusyuk serta mudah memenuhi keperluan hidup sesuai kemahuannya, tetapi anehnya orang-orang tersebut tidak mengetahui kandungan isi lafaz Bismillah, maka orang tersebut disebut kafir ‘Indallah.

Walaupun orang itu keturunan dari Kyai atau Wali, tapi tidak mengetahui isinya Bismillah,maka orang tersebut masih tetap kafir ‘ibdallah, dan islamnya masih ‘Indannas.

Kalau kita sudah mengetahui dan telah memahami serta merealisasikan isinya Bismillah dan isi hurufnya dari lafaz Bismillah . Meskipun orang tersebut keturunan Jawa atau keturunan Cina atau keturunan Barat atau keturunan Dayak,  Raksasa/Jin, maka orang tersebut sudah Islam ‘Indallah.
Oleh karena itu apabila kalian ingin menjadi seorang Islam ‘Indallah, maka harus mengerti dulu arti dan kandungan isinya Bismillah.

Makanya kalian harus mengerti berkumpulnya antara jasad, roh, rasa Allah yang mendalam itu seperti bercampurnya lelaki dan wanita.  Kalau tidak tahu, nanti tidak sah semua amal ibadahnya dan taubatnya pun tidak diterima oleh Allah SWT.

Kalimat Bismillaahirrahmaanirrahiim dirangkum menjadi BISMILLAH,dirangkumi lagi menjadi BISMI

Didalam kitab ini yang dijelaskan tentang rangkuman BISMI, yaitu huruf ALIF, BA, SIN dan MIM.

1. MENERANGKAN HURUF ALIF

Huruf Alif didalam lafaz Bismillah sebenarnya Alif Ahadiyah. Dan disebut juga Alif dzatul wahid.  Alif sebagai tanda adanya alam Ahadiyah, yaitu tanda adanya dzat sejati. Dan sebagai bukti nyata hanya ada Allah semata tidak ada yang lainnya. Yang mempunyai Cahaya Kehidupan. Yaitu Hidup yang Menghidupi yang disebut Banyu Nur Alif (Air Cahaya Alif) atau disebut juga dengan Banyu sejati (Air Sejati) atau Ratu Ning Banyu (Penguasa Air).

Dan juga dinamakan Allah Yang Hidup atau Satu Rupa Yang merupakan tempat Menyatunya antara Hidup dan Mati. Didalam alam ini masih berupa wujud mahdhi/wujud dzat sejati/wujud tunggal, hidup tunggal, rasa tunggal, belum ada yang lainnya dan disebut LA TA'YUN, yaitu Dzat yang wujud dengan sendirinya tanpa ada yang mewujudkan,hidup sendiri tanpa ada yang menghidupkan.

Dalilnya terdapat didalam kitab suci Al Qur’anul Karim , "Qul huwallahu ahad" artinya “Katakanlah Wahai Muhammad kepada seluruh umat,kalau sebenarnya Allah SWT adalah dzat tunggal, rasa tunggal/Esa yang menjadikan alam dunia dan seisinya .

2. MENERANGKAN HURUF BA'

Huruf Ba didalam lafaz Bismillah menunjukkan adanya alam Wahdah. Adanya alam wahdah menunjukkan sifat sejati. Dan disebut Sejatinya Muhammad. atau Hakekat Muhammadiyah. Dan juga disebut nyatanya Dzatullah, adanya sejati Nurullah, dan disebut sejatinya Nur Muhammad, dan nyata kenyataannya Allah yang telah menjadikan seluruh alam dunia.

Jadi harus mengertilah bahwa Alif didalam lafaz Bismillah adalah yang menjadikan semua hidup dan semua ruh. Sedangkan huruf Ba' yang menjadikan wujud nyata semua alam. Oleh karena itu hidupnya semua alam dunia dikarenakan adanya Alif (Batin) dan Ba (zahir) didalam lafaz Bismillah. Karena itu Alif dan Ba didalam lafaz bismillah itulah yang menjadi BAPAK dan IBU seluruh Alam dunia. Dan Alif lafaz Bismillah itu disebut Nurullah sedangkan Ba lafaz Bismillah itu disebut sejatinya Nur Muhammad .Kemudian Nurullah dan Nur Muhammad menyatu menjadi satu kesatuan yang tak terpisah sehingga tidak dapat lagi dibedakan.

Didalam kehidupan nyata berkumpulnya Nurullah dan Nur Muhammad disebut sebagai kumpulnya antara lelaki sejati dan wanita sejati yang disebut sebagai Nur Ma’an.

Dalilnya ada didalam kitab suci Al-Qu’anul Karim : "Nuurun ‘ala nuurin yahdillaahu linuurihi man yasyaau yakhribullaahul amtsaala linnaasi wallaahu bikulli syaiun ‘aliim."

Dengan adanya Nur tersebut, sebenarnya Allah SWT ingin memberitahukan kepada semua makhluk ciptaan-Nya dan agar manusia mengetahui bahwa sebenarnya DIA maha mengetahui terhadap semua ciptaan-Nya.

3. MENERANGKAN HURUF SIN

Huruf Sin didalam lafaz Bismillah itu menunjukkan adanya alam wahidiyat, yaitu adanya ilmu yang tiga dan Asma yang tiga pula.

Yang disebut dengan ilmu yang tiga adalah :
- Ahadiyat,
- Wahdat,
- Wahidiyat.

Dan yang disebut Asma yang tiga adalah :
- Allah,
- Muhammad
- Adam.

Sesungguhnya Allah SWT adalah Dzat Sejati, Muhammad adalah Sifat Sejati, dan Adam adalah Asma Sejati, yaitu nyatanya Rasul.

Rasul adalah Nur yang hidup dari Nurullah yaitu nyatanya Adam.
Dan Adam yang menjadi Bapaknya semua manusia dibumi ini

4. MENERANGKAN HURUF MIM

Huruf Mim didalam lafaz Bismillah menunjukkan adanya Roh Idhafi. Dan Roh Idhafi menyatakan adanya manusia sejati, dan menunjukkan adanya af’al sejati.Rangkaian Huruf Sin dan Mim menunjukkan adanya Alam Arwah ,Alam Misal, Alam Ajsam dan Alam Insan Kamil, yaitu nyatanya Asma Allah yang merupakan asma dzat mutlak. Nyatanya Muhammad adalah sebagai pengganti dzat yang nyata. Sehingga sejatinya Allah adalah Dzat nyata yang diwujudkan didalam Muhammad. Dan disebut zahirnya Muhammad tetapi Hakekatnya ALLAH atau Nyatanya Allah Ta’ala. Nyatanya Muhammad yaitu nyatanya Alam Ajsam yaitu nyatanya asma rasul dan rupanya Adam Idlafi yang menjadi badan dan nyawa / Rasa Tunggal. Dan bagi yang mengetahui arti dua kalimat syahadat berarti sudah mengerti sejatinya Allah dan mengerti sejatinya Muhammad, mengerti sejatinya zahir dan mengerti sejatinya batin, yaitu zahirnya nabi batin-nya wali, zahir-nya Muhammad batin-nya Allah.

Dan disebut jasad Muhammad hidupnya adalah Allah. Dan yang sudah mengerti sejatinya badan dan mengerti sejatinya hidup, yaitu nyata sejatinya bapak dan ibu.

Sifat Jalal itu Nurullah yaitu lanang (lelaki) sejati dan sifat Jamal itu Nur Muhammad yaitu wadon (Wanita) sejati. Sifat Jalal itu kuasa mengeluarkan besi. Sifat Jamal itu kuasa mengeluarkan batu.

Bercampurnya besi dan batu menjadi api. Ibaratnya api itu adalah bercampurnya raga dan hidup/jasad dan ruh. Dan tidak akan ada anak kalau tidak ada ibu dan bapak. Dan tidak akan ada Wahidiyat kalau tidak ada Ahadiyat dan Wahdat.

Jadi Ahadiyat melahirkan Wahdat, Wahdat melahirkan Wahidiyat, Wahidiyat melahirkan semua alam yang lainnya. Ahadiyat maqamnya dzat Wahdat maqamnya sifat Wahidiyat maqamnya asma semua yang ada di alam maqamnya Af’al dan tidak mungkin ada af'al bila tidak ada asma. Tidak ada asma kalau tidak ada sifat, sebab semua af'al,  Asma, Sifat adalah hakekatnya Dzat.

Jadi apabila hamba sudah jadi fana’ Dzat dan fana’ Sifat serta fana’ Af’al, akan jadi Kamal. Kalau sudah jadi Kamal akan jadi Qohar, yaitu keadaan zahir dan batin sudah boleh berkumpul menjadi satu.

Source : Kitab Ushulul Ma'rifat (Terjemah : Syekh H. Muhamad Siroj ‘Arif Billah)

Saturday, October 8, 2016

Getah Katilayu

Getah dari pokok katilayu adalah getah rare yang susah didapatkan dan amat mistik..
Dikatakan getah ini mempunyai pelbagai khasiat terutama bg azimat pemancing ikan.dengan energi mistik getah ini maka akan menarik ikan agar memakan umpan si pembawa.
Getah katilayu juga digunakan sebagai pelet lawan jenis bagi memikat lelaki/wanita kepada si pemakainya.
Sering digunakan di tanah jawa oleh peniaga2 bagi pelarisan dagangan mereka dan membuatkan si pemakai dihormati pabila dipandang.
Terdapat beberapa jenis getah katilayu dan gred2nya yang berbeza.
Getah katilayu coklat:
Getah yang berwarna coklat muda atau tua seakan kemenyan yang pabila diletakkan pada cahaya akan kelihatan warnanya kuning kecoklatan.

Getah katilayu hitam:
Getah yang berwarna hitam dan berada pada kategori terendah.pabila di diletakkan cahaya maka tidak tembus cahayanya.

Getah katilayu kuning:
Getah yang berwarna cerah dan lebih kekuningan.pabila diletakkan cahaya memberikan warna kuning dan keemasan berada pada kategori kedua terbaik dalam kelasnya.

Getah katilayu api:
Getah yang lebih kuning kemerahan dan pabila diberikan cahaya menembusi getah sehingga cahayanya kemerahan adalah dalam kategori getah terbaik.

Terdapat satu lagi jenis getah katilayu yang rare seperti gambar dibawah.berwarna keputihan/susu yang sukar didapati dan dikategorikan mistik dan terisi khodam semulajadinya.getah ini sukar didapatkan sehingga ada yang mengatakan ia berasal dari alam ghaib.pic diatas juga adalah bongkahan getah katilayu yang masih lembut dan belum mengeras dan tidak dpt dijadikan permata cincin tetapi dpt dijadikan media bg pembuatan minyak pengasihan dan azimat.

Teknik menggunakan getah bg azimat memancing adalah cukup dengan direndam didalam air dan airnya digunakan bg merendam umpan bg dipakai.bagi pelarisan cukup dibawa sebagai permata cincin atau dalam dompet.sedangkan bagi pengasihan utk mengikat pasangan dengan direndam getahnya didalam minyak tertentu dgn bacaan tertentu bagi menambah kekuatan mistiknya utk digunakan.cara untuk menguji getah katilayu adalah dengan merendam tangan yang memakai cincin permata getah katilayu pada aquarium atau kolam ikan.seluruh ikan akan berkumpul dan mendekati jari yang memakai getah katilayu.

P/s:hati2 banyak getah katilayu palsu dan ada diantaranya sintetik berwarna hijau dan biru..

Friday, October 7, 2016

Kebal Jarum

Kekebalan terbahagi kepada pelbagai tahap dan jenis.maka disini ditunjukkan satu lagi jenis kekebalan iaitu kebal tusuk. Kebal yg hanya meliputi isi dan tulang bkn pada kulit dimana masih tembus kulit pada diri tetapi dapat membengkokkan jarum yg menusuk. Kekuatan kebal yang diisikan dgn asmak kedalam sabuk dari kulit kijang dari perguruan kami. Kekuatan ini juga dapat diisikan pada diri dan dengan amalan berterusan sehingga dpt menjadi kebal yg lebih kuat.

Tuesday, July 26, 2016

Video Al Hikmah

Video latihan ahli al hikmah malaysia di cisoka banten bersama ikhwan dari indonesia.

Kebal Rambut

Video test pengaktifan kebal rambut pada ahli al hikmah malaysia yang telah kami ajarkan..pembuktian kekebalan menggunakan media pisau cukur sehingga setiap ahli mampu mengisikan dan mendemokan pada orang lain.

Tuesday, April 5, 2016

Huruf Nariyyah

Assalamu'alaikum wr.wb. Bismillahir rohmaanir Rohiim. Rahasia Huruf KAF, HA, YA, ‘AIN, SHOD
HA, MIM, ‘AIN, SIN, KHOF
Huruf Kaf : Rahasia nya terbuka tabir.
Huruf Kaf ini bermakna kamalan. Kata kamalan berasal dari kata kamila-yakmalu-kamalan. Pda surah Al-Maidah 5:3, didalamnya terdapat kata berhuruf Kaf, Miim dan Lam. Firman Allah: Pada hari ini akmaltu (Aku sempurnakan) untuk kamu agama mu dan telah Aku cukupkan kepada mu nikmat Ku dan telah Aku redhai Islam itu menjadi agama bagi mu.
Menariknya ayat ini diturunkan pada saat umat Islam merayakan Aidil Adha/Hari Raya Haji.
Huruf Ha’ : Rahasia nya bermaksud Jiwa Keillahian yang keluar dari paru-paru sbagai ungkapan tasbih dan tahmid yang dia yakini bahwa dirinya dari Dia Al-Huwa, bermula diatas Al-Huwa dan berakhir pada Al-Huwa. Huruf Ha’ ini bermakna hidayatan. Kata akar terdiri dari huruf Ha’, Dal dan Ya. Maknanya berkisar pada dua hal:
Pertama, Tampil kedepan memberi petunjuk, dari sini lahir kata hadiy yang bermakna penunjuk jalan kerana ia tampil kedepan.
Kedua, menyampai dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata hadiah yang berarti penyampaian sesuatu dengan lemah lembut. Pengantin perempuan dinamai al-hadiyu kerana keluarga menghantarnya kepada suami dengan lemah lembut. Dari akar kata yang sama juga lahir kata al-hadiyu ialah ‘ternakan’ yang dipersembahkan ke Kaabah sebagai tanda pendekatan diri kepada Allah dan untuk memohon kasih sayang Nya.
Huruf Ya : Rahasia nya Hati Rasulullah yakni hati yang mampu untuk menampung seluruh isi alam. Huruf Ya bermakna Yaqinan artinya keyakinan. Yakin adalah sifat ilmu diatas makrifat.
Huruf ‘Ain : Rahasia nya Hakikat Ujud. Ia asal segala yang ada.
Huruf ‘Ain bermakna ‘Ilman. Kata ‘ilman berasal dari kata ‘alima-ya’lamu-‘ilman. Ilmu berarti menjangkau sesuatu sesuai dengan keadaannya yang sebenar. Bahasa Arab menggunakan semua kata yang tersusun dari huruf-huruf ‘Ain, Lam dan Miim dalam berbagai bentuknya untuk menggambar kan sesuatu dengan jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Allah SWT dinamai ‘Alim kerana pengetahuan Nya yang amat jelas sehingga terungkap segala-gala.
Huruf Shod : Rahasia nya keteguhan ilmu Arifbillah.
Huruf Shod bermakna Shabran. Kata Shabran berasal dari kata shabara-yashbiru-shabran yang maknanya adalah kesabaran. Firman Allah : Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi kerana kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan salam didalamnya.
Huruf Ha : Rahasia nya pengisian alam dengan keindahan.
Huruf Ha bermakna Hikmatan. Kata yang menggunakan huruf Ha, Kaf dan Miim ini berkisar maknanya pada ‘menghalangi’. Memilih perbuatan terbaik dari dua hal yang buruk pun dinamai hikmah dan pelaku nya dinamai hakim (bijaksana). Siapa yang tepat dalam penilaian dan dalam pengaturan Nya, dialah yang hakim.
Firman Allah : Allah menganugerahkan alhikmah. Dan barangsiapa yang dianugerahkan al-hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi kurnia yang banyak dan hanya orang-orang yang berakal sajalah yang dapat mengambil pelajaran. (Al-Baqarah 2:269)
Huruf Miim : Rahasia Tauhid. Rahsia nya damai.
Huruf Miim bermakna maghfiratan. Kata maghfiratan berasal dari kata ghafara-yaghfiru-ghafran-ghufranan-maghfiratan. Kata ghafara berarti menutupi sesuatu dan mengampuni dosa, yakni penutupan dosa-dosa karena kemurahan dan anugerah Allah.
Huruf Miim juga bermakna mata’an yang maknanya kesenangan.
Huruf ‘Ain : rahasia nya hakikat ujud.
Huruf ‘Ain juga bermakna ‘Afwan. Kata ini berasal dari kata ‘afa-ya’fu-‘afwan. Kata yang terdiri dari huruf ‘ain, fa’ dan wauw. Dari sini lahir kata ‘afwu yang juga diartikan menutupi, bahkan dari rangkaian tiga huruf ini juga lahir makna terhapus atau habis tiada berbekas.
Huruf Sin : Rahasia nya Allah diatas arasy ujud.
Huruf Sin bermakna salamatan. Kata salamatan berasal dari kata salima-yaslamu-salamatan, yang maknanya keselamatan. Terdiri dari huruf sin, lam dan miim maknanya berkisar kepada keselamatan dan keterhindaran dari segala yang tercela. Allah memberi salam kepada hamba-hamba nya disurga kelak. Surah Yaasin 36:58 : Salam sebagai ucapan dari Tuhan Yang Maha Pengasih. Huruf Sin juga bermakna sa’adatan yang berasal dari kata sa’ida-yas’adu-sa’adatan yang bermakna kebahagian dan keberuntungan.
Huruf Qaf : Rahasia nya penerimaan curahan keyakinan.
Huruf Qaf bermakna qurban. Qurban berasal dari kata qaruba-yaqrubu-qurban-qurbanan yang bermakna kedekatan. Huruf Qaf bermakna qana’atan. Berasal dari qani’a-yaqna’u-qana’an-qana’atan yang secara bahasa bermakna rela atau suka menerima yang dibagikan kepadanya.
khaf: menutup semua/menguasai
ha: hak
ya: yang telah ditetapkan sebelumnya
‘ain : ucapan
shod: yang benar dan nyata.
menutup semua/menguasai hak yang telah ditetapkan sebelumnya dan ucapan yang benar dan nyata.
khaf ha ya ‘ain shod dibaca 333 x sangat bagus untuk mengisi semua ilmu dialam semesta.
baca bismillah khaf ha ya ‘ain shod 13 x tahan nafas, untuk mengobati, memproteksi apapun, mengisi ilmu ke benda /orang, dll.

Bismillahirrahmanirrahiim

Kaf-Ha'-Yaa-'Ain-Sod

Kaf : Kamaa in anzalna huminassamaa i fakhtalatobihi nabaatul ar. Paasbaha hasiman tazru huriyyah. Ya haf koliza i.

Ha' : Huallah hullazi la ilaha illa huwal 'azi mulghaib. Wassahaadati warrahmanirrahim. Ya kapaslia i.

Yaa : Yaumal 'azi mipati izil kulub. Ladalhanaazi rokalzimi namalizzolimin. Namil hamimin wala shafie yuuto-'u naya darza i.

'Ain : 'Alimat nafsomma ahdorot kala uqsimubil khomsijawa rilqunnas wallaili iza asaa'asa wassubhi iza tanappas. Ya waghrila iz.

Sod : Sood, Walquranizizikri balillazi nakafaru piizzati wasiqoh yada' sa' ya i tawakkaltu ya qoddam haazihil aatisharif ta'iinu alayya kodoo hawaa iji. Ajali Ajali AlWahab AlWahab assi'al bihaqqitaurat walinjil walzabur walfurqan warhurni warammiyyi nasromminallah wafathom koribon wabashiril mukminin.

Ha-Miim-'Ain-Sin-Qof

Huruf2 Nuranniyyah ialah huruf2 yg terdapat pada awal surah di dalam Al-Qur’an dan mengandungi berbagai khasiat/rahsia yg tdk terhingga banyaknya.

Kata Imam Ad-Dairaby ” kebanyakan ulama’ ahli hikmah berpendapat bahawa huruf-huruf Nuraniyyah ini mengandungi berbagai khasiat. Antara lain :
a) S. Abdurrahman bin ‘Auf ra bila ingin agar harta bendanya tdk hilang tentu beliau tuliskan huruf-huruf Nuraniyyah di atasnya.

b) Sebahagian salaf shalih jika tengah mengendarai kapal laut senatiasa membaca huruf2 Nuraniyyah erlebih dahlu, katanya ” Jika huruf2 ini dibaca baik di daratan maupun di lautan, nescaya pembacanya selalu dijaga Allah S.W.T. dari kerosakan.

c) Imam Al-Ghazali pula dalam kitabnya ” Khaawaashul-Qur’an ” menyebut bahawa ” huruf-huruf Nuraniyyah” ini sering dipergunakan oleh para ‘arifiin utk berbagai kesulitan di laut iaitu utk menenangkan gelombang dan badai.

Didalam bab Mengenal Diri huraian pada Kaf-Ha-Ya-'Ain-Sod tersangat jelas bagi yang mengetahui nya. Ianya bukan hanya sekadar bacaan. Tauhid Afal adalah pembuka kepada pegangan makrifat.
Kaf : Terbukanya tabir Tabir yang mana?
Ha' : Jiwa keIllahian yang keluar dari tiupan roh Nya. ???????
Yaa : Hati Rasulullah
'Ain : Hakikat wujud Wujud apa?
Sod : Kekentalan Ilmu para Arif Billah. Siapa Arif Billah?

Bacaan ” Kaaf Haa’ Yaa ‘Ain Shood ” seraya satu persatu jejari tangan kanan anda digenggam. Lihat ringakasan di bawah :

Kaaf – jari kelingking
Haa’ – jari manis
Yaa – jari tengah
‘Ain – jari telunjuk
Shood – ibu jari
Ha-jari kelingking
Mim-jari manis
Ain-jari tengah
Sin-jari telunjuk
Qaf-ibu jari
Ini digunakan bagi menutup/kunci atau meleburkan sedangkan dalam al hikmah teknik jari diterbalikkan bg membuka dan menyerang.

P/s:kebanyakan khasiat berkaitan hati dan meleburkan..

Monday, March 28, 2016

Video Latihan Al Hikmah

Video latihan al hikmah di penang.tenaga al hikmah yg diisikan pd tiang lampu dan diuji oleh beberapa ikhwan al hikmah.

Wednesday, March 16, 2016

Ujian Pengisian
Video ujian pengisian ilmu penimbul dan juga pengasih.menunjukkan jarum yg tidak diisikan tenggelam ke dalam air kerna sifatnya besi.dan setelah diisikan dgn penimbul maka jarum bergerak kearah kumpulan jarum yg telah diisikan penimbul dan pengasihan.
Disini dapat dirumuskan bahwa ilmu penimbul yg menggunakan ayat dr surah ₩@&#_#(@€@^ dpt digabungkan dgn energi pengasihan bg dijadikan ilmu pelet.
Ilmu penimbul ini jika diamalkan mampu bg menahan pukulan zahir dan batin.juga dari sihir.serta dapat menjadikan seseorg berjalan diatas air dan juga terbang..rasa agak pelik?semestinya kerna anda yg membaca lebih pelik jika tidak mempercayai hikmahnya setiap sesuatu dijadikan Allah itu punya kegunaan pd yg dikehendakinya..
P/s:kajilah sesuatu ilmu sebelum menyatakan kebenaran dan kesalahan.jgn gila isim sudahhhh..

Thursday, March 3, 2016

Part 3
Perjalanan menuju ke jepara penulis melalui penerbangan dari aiport harleem di jakarta menuju ke semarang memandangkan keretapi mengambil masa sekitar 18jam .maka penulis membuat keputusan menaiki penerbangan sekitar 2jam perjalanan.cuaca dan keadaan kapal terbang yg tak berapa baik membuatkan perjalanan menjadi mencabar.tiba di semarang penulis siap ditunggu pemandu arah yg telah awal lg kami cari bg membawa berjumpa abah ansori hasil dari bantuan guru penulis kisawung rahsa yg menghubungi anak murid tua abah ansori..masruri.
perjalanan dari semarang ke jepara mengambil masa kira2 5jam yg melalui jalan gunung dan memenatkan.sampai dirumah abah ansori(panggilan penulis kepada beliau)kami di ijazahkan ilmu tingkat 1,2,3 secara sekaligus.memandangkan asmak malaikat mempunyai 4 tingkat sahaja dan pengambilan kunci sebagai guru memerlukan kami meunggu selama 3 hari disana.termasuk diberikan ilmu asmak pemungkas bg pelengkap asmak malaikat.mengenai abah ansori atau nama sebenarnya Jastro Tumbas lahir pd 1931 yg sekarang berusia 85 tahun adalah penemu sekaligus sebagai pakar dalam ilmu asmak malaikat.
asmak malaikat yg diperolehi beliau adalah dr sunan muria kita ketahui sememangnya banyak dijual dan diijazahkan di internet sedangkan dari kata2 abah ansori sendiri beliau menafikan memberikan sebarang kebenaran atau ijazah kpd mereka sebagai guru asmak malaikat.mengikut kata beliau hanya 2 org dari kalangan org indonesia yg beliau memberi keizinan menjadi guru dan menurunkan ilmu termasuk penulis org 3 yg pertama dari malaysia diberikan kebenaran mengajarkan asmak malaikat.
berbicara dgn beliau tentang pengalaman 8 tahun mendapatkan asmak malaikat dan ujian yg beliau hadapi membuatkan penulis berfikir bertapa susahnya mendapatkan ilmu dizaman dahulu berbanding org sekarang yg menjaja ilmu asmak malaikat di internet.
sempat juga penulis mendapatkan hadiah dr beliau berupa 3 biji cincin yg telah diisikan kekebalan dan sabuk pakaian beliau sendiri yg diberikan dan dibenarkan utk melihat isi dalam sabuk tersebut.sekaligus beliau memberikan nasihat dan pandangan mengenai perbezaan asmak malaikat beliau dgn yg beredar di internet skrg.abah ansori yg ternyata karekternya yg serius sebenarnya seorg yg peramah dan suka berkongsi tentang perjalanan hidup beliau yg penuh tersirat pelbagai ilmu jika dimengerti.
penulis terpaksa menunggu 3 hari disana maka masa penulis diisikan dgn perjalanan ke 3 makam para wali songgo.SUNAN MURIA,SUNAN KUDUS dan SUNAN KALIJAGA..juga beberapa makam lain.BERSAMBUNG. .perjalanan mempelajari ilmu gendam
bersama abah ansori setelah pengijazahan sebagai guru asmak malaikat
masruri bersama abah ansorisetelah siap diuji kekebalan dengan menggunakan parang 

kemakam sunan muria bersama anak penulis

perjalanan menuju makam sunan muria yg harus menaiki motor kerna kereta tidak dapat memasuki

makam sunan kudus

makam pangeran arya panangsang dan pangeran jipang panolan yg sakti satu ketika dahulu ketika zaman raden fatah(makam raden fatah didalam)

makam SUNAN KALIJAGA(alhamdulillah dapat penulis masuk kedalam dan menyentuhnya atas sebab. . .)


sejenis bunga di makam sunan muria yg dikatakan mampu menyuburkan wanita yg tidak mampu hamil

bekas air peninggalan sunan kalijaga

makam di masjid agung demak.makam sheik maulana maghribi

masjid agung demak

tiang saka dibuat oleh 4 para wali dan salah satu tiang yg terbuat hanya dari serpihan serbuk kayu oleh sunan kalijaga

makam pengeran gadong(mbah sostro kesumo)pakcik kepada sunan muria sekaligus yg mengenalkan abah ansori kpd sunan muria bg mempelajari asmak malaikat

makam pangeran cendana salah satu keturunan sunan muriabuah delima hitam yg hanya terdapat di gunung muriamakam sunan muria

bekas air peninggalan sunan muria

menara jam binaan sunan kudus

makam empu supo pembuat keris lagenda

pohon buah mengkudu yg manis hanya terdapat di gunung muria karomahnya sunan muriabekas air peninggalan sunan kudus

makam sunan kudus
pemandangan dari atas gunung muria

makam pangeran cendana keturunan sunan muria

makam pangeran ponjowati panglima angkatan perang raden fatah yg ternyata mempunyai aura yg mengetarkan penulis.


sekitar makam sunan kudus

P/S:nak ke jepara mudah nak pulang belum tentu kerna pengangkutan yg susah 

Part 2Perjalanan penulis bersambung ke cisoka banten..markas besar al hikmah dan pedopokan al hikmah menziarahi makam guru besar al hikmah dan para perawat al hikmah yg mewarisi.
tempat pertama penulis kunjungi adalah rumah perawat dan waris al hikmah di pedopokan iaitu rumah agus wahyudin anak bongsu kpd pengasas al hikmah almarhum abah syaki.bermalam disana sambil mempelajari rahsia2 dalam keilmuan al hikmah.
dan menjadi rezeki penulis pabila diangkat menjadi perawat al hikmah tingkat 2 dan tingkat terakhir sekali dalam al hikmah iaitu penggunaan kekuatan tangan(abdul jabbar).sebenarnya telah penulis belajar ilmu al hikmah sudah mencapai 6 tahun sebelum diangkat ke perawat tingkat 2 yg sememangnya akan diteliti dan dirasakan telah sampai waktu matang bg diangkat oleh guru pembimbing.keesokan harinya penulis ke markas besar al hikmah setelah melawat makam almarhum abah syaki bertemu guru penulis haji aa'. .sebelum penulis meneruskan perjalanan sempat mendapatkan beberapa cenderamata al hikmah bg kegunaan ikhwan2 penulis di malaysia seperti sabuk,baju,talipinggang,cincin dll.semuanya telah siap diisikan al hikmah oleh guru.perjalanan penulis diteruskan ke misi yg telah lama terpendam bertahun lamanya yg penulis dpt melalui mimpi utk bertemu seorg guru ilmu kebal tersohor di indonesia..perjalanan diteruskan ke JEPARAAA. . .

Thursday, February 18, 2016

Perjalanan Mencari Ilmu part1

Perjalanan ke indonesia dan kota wali bermulanya di rumah guru penulis.master of pengasih kisawung rahsa bg pembelajaran pemasangan susuk emas.
Mengetahui teknik pemasangan,pembuangan dan juga pengisian susuk serta pro dan kontranya masalah pemasangan susuk.
Alhamdulillah dpt menimba ilmu dr beliau tentang susuk bagi menambah pengetahuam dlm pelbagai ilmu mistik.
Bersama teman2 lain dari indonesia yg mengajarkan reiki serta kundalini.ternyata menambah pengetahuan penulis serta oebersamaan mereka seperti sebuah keluarga yg berkongsi tentang pelbagai ilmu.tidak pernah kedekut utk berkongsi dan mengajarkan ilmu2 mistik yang pernah mereka pelajari kpd penulis.
Juga memberikan beberapa hadiah sebagai tanda persahabatan.sebenarnya baru permulaan episod pengembaraan ini di sini sehingga membawa penulis ke kota wali menziarahi makam para wali songgo dan mendapatkan ilmu asmak malaikat..
Bersambung...